fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka wyjaśnia, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi pozyskanymi za pośrednictwem bloga www.totalnienaturalnie.com.

Właścicielem bloga i jednocześnie administratorem danych jest Justyna Terlecka.

Dane osobowe zbierane przez Justynę Terlecką za pośrednictwem bloga są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie.

Pliki cookies

Moja strona internetowa korzysta z plików cookies tzw. „ciasteczek”. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych  do preferencji czytelnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie czytelnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 1. tworzenia statystyk za pośrednictwem Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób czytelnicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. utrzymanie sesji czytelnika. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie.

Zablokowanie wszystkich plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność wielu stron internetowych. Możesz samodzielnie usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — metoda usunięcia cookie jest uzależniona od posiadanej przeglądarki internetowej.

Jakie dane są zbierane

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;
 2. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz w mojej witrynie internetowej;
 3. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na mojej stronie internetowej m.in. dane identyfikacyjne i teleadresowe osoby fizycznej;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania z mojej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 5. informacje publikowane na mojej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem mojej strony internetowej (formularz kontaktowy);
 7. dane osobowe klientów w przypadku subskrypcji „Newsletter”, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna- zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient podaje następujące dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko;
 8. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz dostawca usługi hostingu zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Zanim ujawnisz mi dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. prowadzenia i administrowania mojej strony internetowej tj. www.totalnienaturalnie.com;
 1. personalizowania mojej strony internetowej dla Ciebie;
 2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na mojej stronie internetowej;
 3. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem mojej strony internetowej;
 4. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 5. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 6. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 7. wysyłania newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz mnie w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 8. przesyłania informacji marketingowych dotyczących mojej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz mnie o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 9. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o moich użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 10.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z moją witryną;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa mojej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 12. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z mojej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi przesyłania wiadomości);
 13. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w mojej witrynie, opublikuję je i wykorzystam w sposób zgodnie z udzieloną licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na mojej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będę bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 • Dane osobowe czytelnika/klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Justyna Terlecka przy prowadzeniu bloga totalnienaturalnie.com. Korzystam z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na moje polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi teleinformatyczne, firmy dostarczające systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na mojej stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności funkcjonowania strony, przewoźnicy, sądy, banki, organy ścigania oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji newslettera na jego adres e-mail będę wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje o nowych treściach na blogu, nowych produktach i promocjach dostępnych na stronie totalnienaturalnie.com.
 • Zebrane przez pliki cookies dane osobowe użytkowników niebędących klientem, będą przechowywane przez rok bądź do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może wcześniej usunąć dane osobowe, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część tych danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby użytkownik niebędący klientem miał wobec administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient może zgłaszać do mnie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Nowelizacje polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w mojej witrynie „totalnienaturalnie.com” ich nowej wersji. Mogę powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@totalnienaturalnie.com